Menu

Registrácia

Anasoft Zákaznícka zóna je Service Desk systém, ktorý umožnuje online prístup k sledovaniu požiadaviek zákazníkov cez internetovú stránku. Zákazníci tak majú možnosť sledovať aktuálny stav svojich projektov a požiadaviek.

Prístup do Zákazníckej zóny je podmienený platnou servisnou zmluvou. Pri podpise Servisnej zmluvy získava zákazník na požiadanie ID (login) a heslo.

V prípade, že nedisponujete prihlasovacími údajmi, kontaktujte projektového alebo obchodného manažéra.

V prípade DOMUS zákazníkov, žiadosti o prístupové údaje posielajte emailom na domus@anasoft.sk prípadne si ich vyžiadajte na telefónnom čísle +421 2 3223 4484.